Meny
Meny

Ansvarig Testamentsgåvor

Barncancerfondens vision är att alla som drabbas av barncancer ska leva, inte bara överleva. När ett barn drabbas av cancer drabbas en hel familj. Behovet av olika slags stöd, under och efter behandlingen, är stort och Barncancerfonden har som målsättning att göra mer för fler drabbade familjer och vuxna som överlevt barncancer.

Insamlingsavdelningens huvuduppdrag är att utveckla och förvalta Barncancerfondens varumärke, marknadskommunikation och insamling från privatpersoner, företag samt stiftelser. Avdelningen består av stabsgrupperna Inhouse & Varumärke och Filantropi & Stora donationer samt enheterna Analys & Affärsstöd, Kampanj & Event och Företag & Givarservice. Avdelningen leds av Marknadschefen.

I stabsgruppen Filantropi & Stora donationer ingår både gåvogivande genom testamente och stora donationer. Testamenten är Barncancerfondens enskilt största intäktsslag, under 2021 inkom ca 135 mkr. De testamentesansvariga ska handlägga alla testamentesärenden som kommer in, men också driva att fler testamenten upprättas genom kampanjer, samarbeten och kommunikation. Teamet består av två heltidsanställda, där du är en, och en biträdande handläggare på 40%.

Som ansvarig för testamentsgåvor har du hand om handläggningen av de arv som Barncancerfonden får ta del av, du arbetar med löpande juridiska ställningstaganden inom området för successionsrätt samtidigt som du vidareutvecklar marknadsföringen för att öka intäkterna från denna viktiga och värdefulla målgrupp. Du har ett nära samarbete med teamet som ansvarar för filantropi och stora donationer för att verka för att förädla framtida testatorer till stora givare i livet likväl som för att stora givare även ska bli testatorer. Rollen är en del av enheten Filantropi och stora donationer och rapporterar till Chef strategisk affär

Huvuduppdrag

 • Intäkts-, utvecklings- och handläggningsansvar för testamentsgåvor på Barncancerfonden. 
 • Beslutsfattare inom arvsfrågor hänförliga till dödsboavveckling
 • Löpande handläggning av testamentsgåvor/dödsboavveckling
 • Löpande hantering av förfrågningar från privatpersoner och ombud om att testamentera. 
 • Kunskapsansvar för målgruppen testamentsgivare och ansvar för att omvandla dessa insikter till strategi och handlingsplan i syfte att långsiktigt öka gåvor från målgruppen. 
 • Identifiera och driva utvecklingsområden gällande testamentsgåvor (marknadsföring och handläggning). 
 • Bistå i arbetet med marknadsföring, kommunikation och målgruppsanalys för att nå ut till målgruppen i samråd med enheterna kampanj och event samt inhouse och varumärke.

Krav som ska uppfyllas, du:

 • Är strukturerad och effektiv
 • Är ansvarstagande och arbetar självgående.
 • Arbetar proaktivt och målmedvetet för att skapa resultat. 
 • Har stor erfarenhet av att ha många parallella ärenden igång samtidigt.
 • Har förståelse och respekt för målgruppen testatorer och säkrar testamentsgåvor med hög etisk moral så att givarnas önskan efterlevs. 

Krav som bör uppfyllas

 • Du trivs med att fatta självständiga beslut
 • Du är en lagspelare men med hög kapacitet att arbeta självständigt
 • Du har förmåga att delegera och fördela uppgifter mellan dig och biträdande testamenteshandläggare på ett sätt som ger optimal kompetensanvändning.

Personliga egenskaper, du är:

 • Noggrann och strukturerad och har ett sinne för detaljer.
 • Metodisk och pedagogisk
 • Proaktiv och kommunikativ, såväl internt som mot externa parter
 • Empatisk och har hög integritet
 • Intresserad av att hitta nya sätt att fånga målgruppen på genom innovation och samarbeten.

Kompetensprofil

 • Juristexamen
 • Minst tre års erfarenhet av arbete med upprättande av testamenten, arvsskiften och bouppteckningar, handläggning inom dödsboavveckling alternativt testamentesgåvohantering inom ideell sektor
 • Erfarenhet av att hålla föredrag och seminarier om testamenten och dödsbon
 • Erfarenhet av att sammanställa och rapportera resultat

Anställningsform och tillträde: 

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med sex månaders provanställning. Tillträde sker snarast enligt överenskommelse. Lön i enlighet med kollektivavtal. Placering Stockholm. 

För mer information om tjänsten, kontakta elinor.westerberg@barncancerfonden.se.  
Mobil: 0704-200386

Facklig kontakt: Rebecka Winell, rebecka.winell@barncancerfonden.se Mobil: 070-420 03 81

 

Välkommen med din ansökan 

 

Ansök snarast, ansökningarna behandlas löpande och tjänsten kan därför komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut. Sista ansökningsdatum är 23 januari 2022.

På Barncancerfonden ska vi göra allt som står i vår makt för att vår verksamhet ska vara trygg och säker för våra barn. En bakgrundskontroll när du söker jobb sker därför alltid i slutet av en rekrytering hos Barncancerfonden, som ett sista steg innan du får ett jobberbjudande. 

Om Barncancerfonden 

Barncancerfonden arbetar för att varje cancerdrabbat barn och familj ska överleva, och leva ett gott och långt liv. I Sverige insjuknar ett barn i cancer varje dag och en hel familj drabbas. För att bekämpa barncancer och dess olika konsekvenser utgår vår verksamhet från tre ändamål – forskning och utbildning, råd och stöd och information. Ändamålen finansieras av privata givare och företag.

Barncancerfonden är en arbetsplats med cirka 100 engagerade medarbetare som varje dag strävar efter att göra skillnad. Som testamentesansvarig ansvarar du för ett av våra största gåvoinflöden. Vi erbjuder en kreativ arbetsplats präglad av engagemang, framtidstro och gemenskap. Tillsammans gör vi skillnad för drabbade barn och deras närstående, på kort och lång sikt. Vi strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald.

 

Kontaktperson

Elinor Westerberg

Chef Strategisk Affär, Filantropi och Stora Donationer

0704-200386

elinor.westerberg@barncancerfonden.se