Vill du hjälpa till att bekämpa barncancer?

Se våra lediga jobb

Barncancerfondens uppdrag

Som ideell förening sprungen ur drabbade familjers gemensamma engagemang har vi på Barncancerfonden skapat vår egna roll i samhället. Vårt uppdrag och vårt existensberättigande är dock tydligt – vi ska hjälpa till att bekämpa barncancer.

0

grundades Barncancerfonden

0

engagerade medarbetare

0

kronor i insamlade medel 2020

Vår organisation

Barncancerfonden består av sex regionala föreningar och ett gemensamt riksförbund. Vi arbetar för barnet som riskerar att insjukna i framtiden genom att finansiera barncancerrelevant forskning och bidra till idéutveckling så att fler kan överleva, och leva. Vi arbetar för barnen som är eller har varit sjuka och deras familjer genom stöd, socialt sammanhang och påverkan. 

För att bekämpa barncancer och dess konsekvenser utgår vår verksamhet från tre ändamål – forskning och utbildning, råd och stöd samt information. Det är gåvor från privatpersoner och företag som gör vårt arbete möjligt. Sedan starten 1982 har vi bland annat finansierat barncancerforskning med över tre miljarder kronor vilket gör oss till Sveriges största finansiär av barncancerforskning. Verksamheten består också av stödinsatser till drabbade barn, överlevare och familjer samt kunskapshöjande insatser för att öka samhällets förståelse för drabbades situation. Årligen ges också finansiellt stöd till samtliga barncancerkliniker i Sverige i syfte att bidra till forskning, utveckling och patient- och närståendestöd i form av syskonstödjare och konsultsjuksköterskor. 

Våra kärnvärden

HOPP

Vi drivs av hopp och är medvetna om tankens kraft

MOD

Vi har modet att inte dölja sanningen

ANSVAR

Vi tar ansvar för barnen och familjen

Starkare tillsammans

När ett barn drabbas av cancer är ensam inte stark. Vi på Barncancerfonden är och ska vara öppna för att samarbeta med andra. Särskilt dem som delar vårt uppdrag eller på annat sätt vill verka för en bättre verklighet för barn med cancer. För att göra ännu större nytta kan vi samordna en forskningsutlysning tillsammans med annan part, gemensamt planera råd- och stödverksamheter som kan komma fler till gagn, eller tillsammans med andra aktivt jobba för att driva en fråga som spänner över ett bredare område.

I Barncancerfondens uppdrag ingår också att finnas till för alla som behöver oss. Att finnas till för de drabbade, för deras familjer, för de som behöver råd och stöd, för de som vill engagera sig i viktiga forskningsfrågor, för de som överlevt sin barncancersjukdom och för de som vill föra vårt budskap vidare. Och naturligtvis för den som vill bidra.

Vår vision

Alla som drabbas av barncancer ska leva – inte bara överleva.

Lediga jobb

Vi har för närvarande inga utannonserade tjänster.

Hittar du inget som passar dig? Prenumerera på våra lediga tjänster

Var god ange en giltig e-post.
Var god ange ditt namn.