Vill du hjälpa till att bekämpa barncancer?

Se våra lediga jobb

Vill du hjälpa till att bekämpa barncancer?

Vill du arbeta med något meningsfullt och göra skillnad i kampen mot barncancer? Då har du hamnat rätt. Genom att finansiera den främsta forskningen och sprida kunskap om barncancer arbetar vi för att färre barn ska drabbas och fler ska leva inte bara överleva.

Barncancerfondens uppdrag

Som ideell förening sprungen ur drabbade familjers gemensamma engagemang har vi på Barncancerfonden skapat vår egen roll i samhället. Vårt uppdrag och vårt existensberättigande är dock tydligt – vi ska hjälpa till att bekämpa barncancer.

Barncancerfonden är en lokalt förankrad stöd- och påverkansorganisation som arbetar för att varje barn och familj kan leva ett gott och långt liv.

Vi ska bekämpa barncancer och dess konsekvenser för den som drabbas idag och i framtiden. Vi lämnar ingen ensam.

Barncancerfonden har som den enskilt största finansiären av barncancerforskning i Sverige länge fungerat som ett nav i kampen mot barncancer. Vi spelar en central roll i att bekämpa sjukdomen, och har nästan uteslutande finansierats av stöd från privata givare och företag, både stora och små. Att vi förvaltar våra insamlade medel på rätt sätt och ser till att varje insamlad krona gör så stor skillnad som möjligt är därmed en av de viktigaste delarna i vårt uppdrag.

Vår organisation

Barncancerfonden består av sex regionala föreningar och ett gemensamt riksförbund. Vi arbetar för barnet som riskerar att insjukna i framtiden genom att finansiera barncancerrelevant forskning och bidra till idéutveckling så att fler kan överleva, och leva. Vi arbetar för barnen som är eller har varit sjuka och deras familjer genom stöd, socialt sammanhang och påverkan. 

För att bekämpa barncancer och dess konsekvenser utgår vår verksamhet från tre ändamål – forskning och utbildning, råd och stöd samt information. Det är gåvor från privatpersoner och företag som gör vårt arbete möjligt. Sedan starten 1982 har vi bland annat finansierat barncancerforskning med över tre miljarder kronor vilket gör oss till Sveriges största finansiär av barncancerforskning. Verksamheten består också av stödinsatser till drabbade barn, överlevare och familjer samt kunskapshöjande insatser för att öka samhällets förståelse för drabbades situation. Årligen ges också finansiellt stöd till samtliga barncancerkliniker i Sverige i syfte att bidra till forskning, utveckling och patient- och närståendestöd i form av syskonstödjare och konsultsjuksköterskor. 

Starkare tillsammans

När ett barn drabbas av cancer är ensam inte stark. Vi på Barncancerfonden är och ska vara öppna för att samarbeta med andra. Särskilt dem som delar vårt uppdrag eller på annat sätt vill verka för en bättre verklighet för barn med cancer. För att göra ännu större nytta kan vi samordna en forskningsutlysning tillsammans med annan part, gemensamt planera råd- och stödverksamheter som kan komma fler till gagn, eller tillsammans med andra aktivt jobba för att driva en fråga som spänner över ett bredare område.

I Barncancerfondens uppdrag ingår också att finnas till för alla som behöver oss. Att finnas till för de drabbade, för deras familjer, för de som behöver råd och stöd, för de som vill engagera sig i viktiga forskningsfrågor, för de som överlevt sin barncancersjukdom och för de som vill föra vårt budskap vidare. Och naturligtvis för den som vill bidra.

Vår vision

Alla som drabbas av barncancer ska leva – inte bara överleva.

För oss är det mer än bara ord på en sida, dessa principer vägleder varje beslut vi fattar och fungerar som den väg vi ska följa för att uppnå våra mål och vårt uppdrag. 

Våra kärnvärden

Vi drivs av hopp och ser det positiva i en turbulent vardag

Vi visar mod genom att se verkligheten som den är

Vi tar ansvar för att stötta de drabbade barnen och deras familj

Vår arbetsplats/arbetsmiljö

 • En bra och trygg arbetsplats

På Barncancerfonden vill vi att alla våra medarbetare ska trivas och ha roligt på jobbet. Vi arbetar hårt för att erbjuda en trygg och trivsam arbetsmiljö och vi strävar efter en god stämning på vår arbetsplats.

Vi är dedikerade till att främja en arbetsplats fri från diskriminering och en kultur som bygger på principen om inkludering. Vi är övertygade om att en mångfald av erfarenheter, perspektiv och bakgrunder kommer leda till en bättre miljö för våra anställda.

 • Engagemang

Vi drivs tillsammans mot våra gemensamma mål genom att vara öppna och lyhörda mot varandra. Vårt engagemang är grunden för väl genomförda projekt.

Vårt engagemang gör vårt jobb bättre och ger oss glädje och energi tillbaka. Vi medverkar alltid engagerat till en lösning. Vi ser vikten i att lyssna på varandra och hjälpa varandra. Mer gemenskap skapar både ett bättre beslutsfattande och ökad kreativitet.

 • Socialt

Alla medarbetare får vara med och ta del av sociala aktiviteter där man till exempel bjuds in till personaldagar, event och lunchföreläsningar. Tillsammans arbetar vi som bäst!

 • Vi lyssnar på våra medarbetare

Hur våra medarbetare mår är viktigt för oss. Därför genomför vi medarbetarundersökningar för att ta pulsen på organisationen. Sedan tar vi resultatet på allvar och gör mer av det som är bra, och förändrar det som kan bli bättre.

Vi erbjuder dig

 • Epicenter

Få jobba i fina lokaler på Epicenter i centrala Stockholm som ligger nära till kollektivtrafik, lunchrestauranger och massor av annan service.

Få tillgång till alla Epicenters fullt utrustade serviceteam, konferensrum, master klasser, toppmöten, nätverkshändelser och deras egen restaurang.

 • Kollektivavtal och försäkringar

Vi vill att alla våra medarbetare ska känna sig trygga på jobbet och omfattas därför av kollektivavtal. Alla som är anställda av Barncancerfonden omfattas även av följande försäkringar ITP, ITPK, TGL, TFA, TRR och Tjänstereseförsäkring.

 • Friskvårdsbidrag

Barncancerfonden erbjuder samtliga medarbetare ett generöst friskvårdsbidrag per år för friskvårdsaktiviteter.

 • Kompetensutveckling

Alla våra medarbetare spelar en viktig roll i vår resa och framgång. Vi vill därför skapa en miljö för alla att växa och utvecklas genom att se till att alla får jobba med det dom tycker mest om.

 • Flexibel hybrid arbetsplats

Vissa av oss arbetar bättre på kontoret. Vissa av oss är mer produktiva hemma. Många av oss tycker att vi är mest effektiva när vi har alternativ. Vi tror att vi är lyckligare och mer produktiva när vi har friheten att välja var vi arbetar. Det hjälper oss att bli en mer mångsidig arbetsplats. Kanske bäst av allt, det stöder en bättre balans mellan arbete och privatliv. Därför har du på Barncancerfonden möjligheten att arbeta 50/50 hemma och på kontoret.

Träffa två av våra medarbetare!

Anställningsprocess

Vår anställningsprocess är en viktig del av vår kultur. Vi bryr oss djupt om våra team och de människor som utgör dem. Vi bryr oss också om att bygga en mer representativ och inkluderande arbetsplats.

Hur vår anställningsprocess ser ut:

 • Självreflektion
 • Ditt CV
 • Jobbsökning
 • Ansök online
 • Intervjuer och tester
 • Bakgrundskontroll
 • Beslut och erbjudande


Bli en del av vårt team

Vi är övertygade om att du kommer passa perfekt hos oss om du vill jobba med att påverka ett barns vardag, och att få jobba tillsammans med drivna och roliga kollegor i en miljö där alla idéer är välkomna. Låter det som något för dig? Kolla in våra lediga jobb eller prenumerera på nya spännande tjänster. Var med och bekämpa barncancer med oss!

Prenumerera på våra lediga tjänster

Var god ange en giltig e-post.
Var god ange ditt namn.